ĐÁ HOA CƯƠNG MÀU VÀNG

Đá Granite Mascarello

ĐÁ HOA CƯƠNG MÀU VÀNG

Đá Granite Normandy

ĐÁ HOA CƯƠNG MÀU VÀNG

Đá Granite Prada Gold

ĐÁ HOA CƯƠNG MÀU VÀNG

Đá Granite River Bordeaux

ĐÁ HOA CƯƠNG MÀU VÀNG

Đá Granite Splendor Gold